ABOUT

CAT //
Licenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i posteriorment graduada a l’Escola Massana dins el programa de Cicles Formatius de Grau Superior en Arts aplicades al Mur, sóc una artista santboiana que treballa la ceràmica, la pintura i el dibuix creant un llenguatge i una simbologia pròpia per parlar de la natura, el paisatge, la dona i la connexió de tots aquests elements entre si. A partir de la observació del meu paisatge i les experiències vitals des d’una perspectiva feminista, creo un simbolisme màgic vinculat amb la idea de la memòria ancestral i el misticisme pagà.
Elements com el foc, el riu, la vida salvatge, la llar i l’ascenció espiritual a través de la natura són molt presents en la meva obra. Elements bàsics per a la vida humana i dels que formem part i amb els que sovint perdem la connexió i el record.

FOU és el concepte que dóna forma i sentit al meu llenguatge pictòric. A través del passat, de l’acumulació d’experiències viscudes tant per a mi com per als meus avantpassats trasllado un discurs ancestral i original amb una voluntat transformadora. Una memòria de l’ànima i del llegat deixat. Fou és la connexió entre allò invisible i allò visible, entre el cel i la terra, la vida i la mort, el passat i el present.
En llengua catalana FOU és la conjugació del passat simple del verb SER, i des del passat parlo per al present constant.

 

ESP //
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y posteriormente graduada en la Escola Massana dentro del programa de Ciclos Formativos de Grado Superior en Artes aplicadas al Muro, soy una artista que trabaja la cerámica, la pintura y el dibujo creando un lenguaje y una simbología propia para hablar de la naturaleza, el paisaje, la mujer y la conexión de todos estos elementos entre sí. A partir de la observación de mi paisaje y las experiencias vitales desde una perspectiva feminista, creo un simbolismo mágico vinculado a la idea de la memoria ancestral y el misticismo pagano.
Elementos como el fuego, el río, la vida salvaje, el hogar y la ascensión espiritual a través de la naturaleza son muy presentes en mi obra. Elementos básicos para la vida humana y de los cuales formamos parte y a menudo perdemos la conexión y el recuerdo.

FOU es el concepto que da forma y sentido a mi lenguaje pictórico. A través del pasado, de la acumulación de experiencias vividas tanto por mi como por mis antepasados, traslado un discurso ancestral y original con una voluntad transformadora. Una memoria del alma y del legado dejado.
Fou es la conexión entre lo invisible y lo visible, entre el cielo y la tierra, la vida y la muerte, el pasado y el presente.
En lengua catalana FOU es la conjugación del pasado simple del verbo SER, se traduciría como FUE. Desde el pasado hablo para el presente constante.